Neoliva olarak yaşadığımız gezegene göstermemiz gereken ilgi ve saygıyı göstermek için çalışıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri çerçevesinde işeleyişimizi ve uygulamalarımızı şekillendiriyoruz. Birçokların dediği gibi "Sürdürülebilirlik bir son durak değil, bir yolculuktur" , gelin siz de bu yolculukta bize katılın!

Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDH) geleceğe ilişkin uluslararası gelişme uluslararası ile ilgili bir dizi hedeftir. Bu hedefler Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş olup, bunların Sürdürülebilir Gelişmeye İlişkin Global Hedefler olarak altı çizilmektedir. SDH 2015 ila 2030 yılları arasında geçerli olacaktır.